BORDEREL VAN EENHEIDSPRIJZEN PDF

On the occasion of its General Assembly on 20 April , the Architects’ Council of Europe (ACE) signed a Mutual Recognition Agreement. Cost databases: most relevant sources in Belgium are probably ASPEN-index. ( and ), but also the UPA-BUA Borderel van eenheidsprijzen, Bouwunie. Borderel van eenheidsprijzen. Brussel, Belgium: Union Royale. Professionelle des Architectes – Koninklijke Beroepsunie van de Architecten (UPA-. BUA).

Author: Yogor Grobar
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 9 November 2005
Pages: 320
PDF File Size: 3.7 Mb
ePub File Size: 15.20 Mb
ISBN: 510-8-79705-294-3
Downloads: 30402
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jushura

Distributiecentra in de industrie en de handel hebben een samenhangend beheersysteem waarbij de aanvoer, de opslag en de afvoer van de goederenstroom op elkaar zijn afgestemd. De zes belangrijkste oorzaken zijn: Bij een afnemende projectgrootte is de stijging van de uitvoeringskosten per woning avn te beheersen door een drastische verkorting van de bouwtijd, omdat een groot deel van de uitvoeringskosten tijdgebonden zijn.

Op de bouwplaats stond een betonmolen met daarnaast een cementloods. Deze kosten komen voor rekening van de post eenheidsptijzen van het bouwbedrijf. Om de transportkosten zo laag mogelijk te houden, moet de bezettingsgraad van deze wagens zo hoog mogelijk zijn. Uit een grondige analyse van de baksteenverwerking metselen bleek dat niet de baksteen, maar de verbinding tussen de bakstenen het probleem is. Bij de opdracht moet ook een tijdstip worden bepaald wanneer de materialen op de bouwplaats moeten worden geleverd.

In de afbouwfase kunnen afvalstromen voor papier en karton en voor verpakkingsfolie worden toegevoegd. Voor de vloeren is een hijsvermogen van 1. Bij een dalend bouwvolume wordt de concurrentie groter en doen bouwbedrijven aan zoveel mogelijk aanbestedingen mee.

borderel van eenheidsprijzen pdf viewer

Keuze bouwkraan Er zijn twee afstanden die een rol spelen bij de keuze van het transportsysteem. Vervolgens komt het transporteren bij grotere woningbouw en bij utiliteitsbouw aan bod.

  AVERY 5262 TEMPLATE PDF

De torenkraan heeft een draaicirkel en kan buiten de kraanbaan nog een groot gebied bestrijken. De producent heeft de afroeptijd nodig voor het produceren en voor het regelen van het transport door eejheidsprijzen transportbedrijf.

Bij grootschalige projecten zijn per materiaal een groot aantal stuks nodig. De salariskosten worden doorberekend naar de post kosten bouwplaatsmanagement maar door het grote aantal en te weinig invloed op de afstemming tussen de bouwprojecten ontstaat er leegloop. De huurprijs van de mobiele kraan is inclusief de bediening door een kraanmachinist.

De last kan eenheidsprijzrn of door de wind horizontaal bewegen. Dan kan een rupskraan belast rijden. Eenzijdig monteren In het voorbeeld zijn de gevelelementen 7, m lang met vaj raamsparingen en een massa van 8,2 ton. Hierbij is geen rekening gehouden met woningblokovergangen.

borderel van eenheidsprijzen pdf to word

Op de bouwplaats worden bouwwegen aangelegd en opslagruimte gemaakt, die het distributiesysteem vormen om de grote verscheidenheid aan materialen en onderdelen vanaf de fabriek aan te voeren en tijdelijk op te slaan tot ze kunnen worden verwerkt.

Mocht het wel gestort worden, dan zou dat tot hoge kosten leiden: Daarna moeten de materialen naar de werkplek worden getransporteerd. Het wiel onder de giek moet dan het grootste deel van de belasting overbrengen op de ondergrond. Deze worden door verschillende productiebedrijven geproduceerd en naar de bouwplaats aangevoerd.

Hiervoor is een mobiele kraan met een hijsvermogen van circa tonmeter nodig. Bij uitbesteding van metselwerk blijft het de uitvoerder die de stenen afroept. Er kunnen vier elementen tegelijkertijd worden 88 gehesen: Een bouwkraan moet dan over de openbare weg worden vervoerd. Daaruit is te berekenen dat er gemiddeld twee uur per dag in een woning wordt gewerkt en dus zes uur per dag in een woning niet wordt gewerkt.

  ADAMS VS LINDSELL PDF

Om stedenbouwkundige variatie te krijgen, worden de woningen door verschillende architecten ontworpen en apart aanbesteed. Het uitvoeringsproces bevat drie fasen: Dat is echt een bronoplossing voor het milieu. In principe moet elke bouwplaats zo ingericht zijn, dat lange transportwagens zonder problemen de bouwplaats kunnen oprijden, lossen en ook weer van de bouwplaats kunnen verdwijnen.

borderel van eenheidsprijzen pdf viewer – PDF Files

We need your help to maintenance this website. Voor het nauwkeurig stellen van prefab-elementen moet de machinist een grote vaardigheid hebben in het bedienen van de verschillende motoren. Zowel de producent als de vervoerder hebben er belang bij de tijdsduur en de kosten van het laden en lossen van een vrachtwagen te verminderen. Onvoldoende veiligheidsvoorzieningen kunnen leiden tot ongevallen met als gevolg stagnatie door onderbezetting. Die informeert daarna het bouwbedrijf dat de materialen niet tijdig kunnen worden geleverd.

De distributie van de benodigde bouwstoffen beperkte zich van de winning in de grote rivieren naar de betoncentrale, die ter beperking van de transportkosten meestal aan waterwegen werden geplaatst.

Voor het transport van de gevelbaksteen moet de bouwlift viermaal verplaatst worden. Dat betekent voor de continuiteit: De intervaltijd blijft gelijk. Voorbeelden van deze kosten zijn: Een uitvoerder die tijdelijk geen bouwwerk heeft, kan als hulpuitvoerder bij een ander werk worden geplaatst.