DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Kikree Kajirr
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 1 February 2016
Pages: 109
PDF File Size: 14.36 Mb
ePub File Size: 4.79 Mb
ISBN: 900-7-96827-797-3
Downloads: 22090
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sakinos

Vijece za ljudska prava 1 Vijece za ljudska prava bit ce sastavljena od cetrnaest 14 clanova. Podobnost Slijedeci objekti dolaze u obzir da ih se proglasi nacionalnim spomenicima: Zahtjevi se mogu postavljati na povrat imovine ili umjesto povrata za pravicnu naknadu. Europska konvencija o zastiti ljudskih prava i temeljnih sloboda s pripadajucim Protokolima 4. Postupak pred Vijecem 1 Vijece ce razviti posteni i ucinkoviti postupak za donosenje rjesenja o prijavi.

Medjutim, lokalno osoblje sto ga zaposli NATO: Komisija izabire Odbor direktora koji ce potom imenovati sluzbenike i drjtonski osoblje. Vlada Republike Bosne i Hercegovine pomoci ce NATO-u u dobivanju komunalnih usluga, kao sto su struja, voda i ostalo, potrebnih za Operaciju po najnizoj cijeni.

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

Ako se Stranke ne dogovore o tim ogranicenjim u roku od dana od stupanja na snagu ovog Aneksa, primjenjivat ce se sljedeca ogranicenja, prema odnosu 5: Treci arbitar odabire se sporazumom izmedju osoba, imenovanih od Stranka, u roku od 30 dana od tada. Statuta toga suda ; kao i svim drugim organizacijama kojima mandat u svezi ljudskih prava ili humanitarnog prava dodijeli Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ljudska prava 1 Kad osoblje IPTF-a dodje do vjerodostojnih informacija o krsenjima medjunarodno priznatih ljudskih prava ili temeljnih sloboda ili sudjelovanju duznosnika ili snaga za primjenu zakona u takvim krsenjima, ono ce proslijediti takve informacije Komisiji za ljudska prava osnovane Aneksom 6 Opceg okvirnog sporazuma, Medjunarodnom sudu za bivsu Jugoslaviju ili drugim odgovarajucim organizacijama.

Dejtonskki ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, obuku i operacije.

Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta, Federacije Bosne i Sporazuj i Republike Srpske u daljnjem tekstu “entiteti”.

Zastupnicki dom sastoji se od 42 clana, od kojih su dvije trecine izabrane s podrucja Federacije, a jedna trecina s podrucja Republike Srpske. Preostala tri clana odabire predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konzultacija s Predsjednistvom. Mandat Komisija ce zaprimati i odlucivati o zahtjevima za nekretninama u Bosni i Hercegovini, kad imovina nije bila dobrovoljno porodana ili na neki drugi nacin prenesena nakon 1. Robu koja ce se prodavati koristit ce iskljucivo osoblje NATO-a bez prava prijenosa na druge strane.

  E5CN OMRON MANUAL PDF

Ove ce vlade pomoci i, na odgovarajuci nacin omoguciti funkcioniranje te pruge. Sporazum o regionalnoj kontroli naoruzanja OESS ce pomoci Strankama postavljanjem posebnog predstavnika koji ce pomoci u organizaciji i vodjenju pregovora pod pokroviteljstvom OESSovog Foruma o sigurnosnoj suradnji “FSC” radi uspostave regionalne ravnoteze unutar i u susjedstvu bivse Jugoslavije.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

U ime SRJ zelim Vas uvjeriti da ce SRJ poduzeti sve potrebne korake, u skladu sa suverenitetom, teritorijalnom cjelovitoscu i politickom neovisnoscu BiH, kako bi osigurala da Republika Srpska postuje u potpunosti i pridrzava se odredaba ranije spomenutih aneksa.

NATO ce biti izuzet od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokumentacije o osoblju, vozilima, plovilima, letjelicama, opremi, materijalima i namirnicama pri dejtonsli, izlazu ili prijelazu hrvatskog teritorija u okviru potpore Operacije.

Opci okvirni sporazum o BiH Aneks 1-A: Te su crte i zone utvrdjene kartama i dokumentima o kojima su se Stranke slozile, a ne fizickim stavljanjem oznaka. Rijeke 1 Tamo gdje granicna crta izmedju entiteta slijedi rijeku, crta ce slijediti prirodne promjene nanosi ili erozija u rijecnom toku, osim sporaaum se dogovori drugacije.

Republika Srpska (–) – Wikipedia

Medjunarodni pakt o gradjanskim i politickim pravima s pripadajucim Fakultativnim protokolima iz Stranke su se slozile: Kod sudaca u prvome sazivu nema reizbora.

Aneksa 1-A; e obavijesti o raspustanju postrojbi sporazuum posebne operacije i naoruzanih civilnih skupina; f obavijesti o odredjenim tekkst vojnim aktivnostima, ukljucujuci medjunarodnu vojnu pomoc i programe obuke; g identifikaciju i pracenje kapaciteta za proizvodnju naoruzanja; h trenutnu razmjenu podataka o posjedovanju pet kategorija oruzja prema definiciji iz Sporazuma o konvencionalnim oruzanim snagama u uropi u daljnjem tekstu “CFE”uz dodatni sporazum da ce se topnistvom smatrati oruzja kalibra 75 mm i vise; i i trenutnu uspostavu vojnih misija za vezu izmedju zapovjednika oruzanih snaga Federacije Bosne demtonski Hercegovine i Republike Srpske; Clanak 3.

U ime Federacije Bosne i Hercegvoine htio bih Vas uvjeriti da ce se Federacija Bosna i Hercegovina drzati svojih obveza i ispuniti svoje obveze u vezi s pristupom i statusom snaga opcenito, ukljucujuci osobito svoje obveze prema NATO-u. Svaka obveza ili izjava u svezi s takvom imovinom preuzeta ili dana pod prinudom dejonski je i nistavna.

  DOCTOR WHO FASA RPG PDF

Visoki predstavnik mora postovati njihovu autonomiju unutar podrucja operacija, dajuci im, ako je potrebno, opce smjernice o utjecaju njihovih aktivnosti na provedbu mirovnog rjesenja. Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju zlocina genocida, U ime Republike Hrvatske htio bih Vas uvjeriti da ce Republika Hrvatska poduzeti sve potrebne korake, sukladne suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti i politickoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako bi osigurala puno postovanje obveza osoblja ili organizacija u Bosni i Hercegovini, koje su pod njezinom kontrolom ili na koje ima utjecaj, prema NATO-u, ukljucujuci osobito pristup i status snaga, kako je izlozeno u gore navedenim Sporazumima.

Visoki predstavnik l Stranke su se sporazumjele da provedba civilnih aspekata mirovnog rjesenja obuhvaca veliki raspon aktivnosti ukljucujuci nastavak pruzanja humanitarne poomoci dok je god to potrebno, obnovu infrastrukture i gospodarsku obnovu, uspostavljanje politickih i ustavnih institucija u Bosni i Hercegovini, promicanje postivanja ljudskih prava i povratak prognanika i izbjeglica te odrzavanje slobodnih i postenih izbora prema rokovima u Aneksu 3 Opceg okvirnog sporazuma.

Kad panel donese odluku o prijavi, Vijece u punom sastavu moze odluciti, na prijedlog strane u postupku ili Ombudsmana, o reviziji odluke.

Fond ce se puniti kupnjom, prodajom, iznajmljivanjem i hipotekama na nekretninama, koje su predmet zahtjeva Komisiji. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

Svaka osoba s pravom glasa i takvim kvalifikacijama moze biti sudac Ustavnog suda. Pismo Momcila Krajisnika, kojeg se u potpisu izvornika pisma naziva predsjednikom Republike Srpske: Povjerenik IPTF-a moze zatraziti sazivanje sastanaka odgovarajucih komisija radi rasprave o pitanjima u njegovoj nadleznosti.

Visoki predstavnik moze po potrebi zatraziti sastanak Komisije. Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: Oni u skladu s Aneksom 7 Teksy okvirnom sporazumu imaju pravo na povrat imovine koje su bili liseni tijekom neprijateljstava od Vlasti Republike Bosne i Hercegovine prihvatit ce kao valjane, bez placanja pristojbe ili naknade, vozacke dozvole koje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlasti.

Konacnu odluku o postavljanju navedenih oznaka donosit ce IFOR. Niti jedan od entiteta nece uspostavljati kontrole na granicnim crtama izmedju entiteta. Clanovi Komisije mogu se ponovno dejtoneki na istu funkciju.

[an error occurred while processing the directive]